Mitglied- & Partnerschaften

  • FMH
  • Aerztegesellschaft des Kantons Bern
  • SGT (Schweizerische Gesellschaft für Thoraxchirurgie)
  • SGC (Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie)/SCC (Swiss College of Surgeons)
  • EACTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery)
  • ESTS (European Society of Thoracic Surgeons)